Co należy wiedzieć gdy odchodzi bliska osoba...

Śmierć bliskiej osoby jest sytuacją trudną pod względem emocjonalnym, jednak wymaga od nas dopełnienia pewnych formalności. Chcąc ułatwić Państwu przejście przez ten trudny czas zamieszczamy informację, jakie czynności powinny zostać wykonane po śmierci bliskiej osoby:

1. Karta zgonu

Jeżeli śmierć najbliższej osoby nastąpiła w szpitalu, ośrodku opieki lub była spowodowana wypadkiem, kartę zgonu przygotowuje opiekun oddziału lub służby ratunkowe.

Jeżeli zmarły odszedł w domu bez obecności lekarza lub przedstawiciela służb, należy sytuację zgłosić do lekarza rodzinnego, który zobowiązany jest do przyjazdu na miejsce, potwierdzenia zgonu i przygotowania karty zgonu. 

2. Akt Zgonu

W ciągu 3 dni od daty śmierci jesteśmy zobowiązani zgłosić zgon do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli nastąpił on w szpitalu lub ośrodku, zarząd placówki także zgłasza tę informację do USC. 

Zazwyczaj zgłoszenia dokonują członkowie rodziny będący w najbliższych stosunkach ze zmarłym, jednak jest to kwestia indywidualna dla każdej sytuacji. Prawo dokonania zgłoszenia w USC mają:

 • małżonek i dzieci zmarłego
 • pozostali krewni
 • osoby spowinowacone ze zmarłym
 • właściciele lokalu w którym nastąpił zgon lub osoby współzamieszkujące lokal
 • osoby, które były obecne przy zmarłym w chwili śmierci 
 • administrator budynku, w którym nastąpił zgon

Zgłoszenie zgonu w USC –  Aby zgłosić zgon należy zabrać do USC dowód osobisty zgłaszającego oraz kartę zgonu zmarłego. 

3. Organizacja pogrzebu

Pogrzeb powinien nastąpić w przeciągu kilku dni od śmierci zmarłego, jednak emocje związane z jego organizacją często są zbyt trudne do udźwignięcia. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z pomocy zakładu pogrzebowego Milena, postaramy się, by formalności i sprawy organizacyjne były jak najmniej uciążliwe.  

Organizacja pogrzebu to kwestia indywidualna dla każdej rodziny, w zależności od wiary, ideologii i tradycji w jakiej funkcjonował nasz bliski. Zakład Pogrzebowy Milena pomaga w organizacji każdego rodzaju pogrzebu w każdej wierze. Oferujemy kompleksową organizację ceremonii pogrzebowej w Zgierzu i okolicach, wraz z transportem, oprawą, zasiłkiem i wszystkimi formalnościami. 

Po otrzymaniu karty zgonu powinniśmy zacząć przygotowania do pogrzebu. W tym celu zapraszamy Państwa do naszej siedziby, znajdującej się przy ul. Piotra Skargi 23, 95-100 Zgierz lub kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 725 998 589.

 1. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, następnym krokiem będzie ustalenie terminu pogrzebu.
 2. Po wybraniu najdogodniejszej dla Państwa daty, należy skontaktować się z administratorem wybranego cmentarza i ustalić szczegóły pochówku
 3. Ostatnim etapem jest kontakt z parafią wyznaniową lub ceremoniałem świeckim, w zależności od religii wyznawanej przez zmarłego i ustalenie szczegółów ceremonii pochówku

Zakład Pogrzebowy Milena od lat wspiera mieszkańców Zgierza i okolic w organizacji pogrzebów. Doświadczenie i empatia naszych pracowników pozwoli Państwu na szybkie ustalenie szczegółów organizacyjnych, które następnie zostaną przez nas przygotowane. 
Szczegóły o których mowa dotyczą:

 • miejsca pochówku
 • miejsca mszy świętej lub ceremonii żałobnej
 • wyboru trumny lub urny
 • wyboru dekoracji i oprawy kwiatowej oraz muzycznej, 
 • treści nekrologu
 • ubioru zmarłego 
 • transportu dla uczestników 
Informacja o śmierci i pogrzebie

Na osobach najbliższych spoczywa obowiązek poinformowania dalszej rodziny i znajomych o śmierci bliskiej osoby oraz przekazania informacji na temat ceremonii pogrzebowej. W przypadku najbliższych osób, wieści najlepiej przekazać osobiście, twarzą w twarz, zapewniając jednocześnie wsparcie emocjonalne osobie, która właśnie otrzymała bolesną informację. Jeżeli mamy taką możliwość, należy zaplanować spotkanie w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Spotkanie w domu to najlepszy możliwy wybór, w przypadku większości osób znajome otoczenie sprzyja udźwignięciu ciężkiej informacji. Jeżeli nie mamy możliwości przekazać wieści osobiście np. ze względu na dużą odległość, możemy poprosić kogoś o przekazanie wieści lub przekazać informację telefonicznie. Nie powinno się informować o śmierci bliskiego za pomocą smsów, jednak w ostateczności, jeżeli nie mamy innej możliwości jest to dopuszczalna forma.

Informowanie o śmierci i pogrzebie to zadanie ciężkie i przykre, jednak nie powinno się zwlekać zbyt długo z przekazaniem nieuchronnej informacji. Reakcja odbiorcy na smutną wiadomość może być różna, dlatego powinniśmy zapewnić informowanej osobie odpowiednio dużą ilość czasu na zrozumienie sytuacji przed koniecznością wzięcia udziału w ceremonii pogrzebowej. 
W przypadku osób starszych lub chorych powinniśmy być przygotowani, że smutne wieści mogą wpłynąć na stan zdrowia informowanej osoby, powodując atak paniki, wzrost ciśnienia lub inne dolegliwości fizyczne i konieczne może być wezwanie pogotowia.

O nas

Zakład Pogrzebowy Zgierz
Milena Nadarzyńska – Juszczak
ul. Piotra Skargi 23

Pomożemy Ci
w tych trudnych
chwilach…

Organizacja pogrzebu Zgierz